Schuldhulp.tv

Schulden problematiek is iets waar je hopelijk nooit mee te maken krijgt. Maar toch is het meer in het nieuws dan tevoren. Het is een breed, maatschappelijk probleem. En er zijn vele organisaties actief, voornamelijk vanuit de overheid. Maar kenmerkend voor deze branche is dat er over en niet mèt de doelgroep wordt gepraat. Wij zijn uitgedaagd om hier een nieuwe invulling aan te geven.

Uitdaging

Veel mensen met financiële problemen zijn zich er vaak niet van bewust dat ze hulp nodig hebben. Daardoor maken ze geen gebruik van professionele hulp(verlening). We willen de doelgroep op een toegankelijke en laagdrempelige manier voorzien van informatie. Zodat ze tijdig op zoek gaan naar hulp en daarnaast weten waar ze die hulp kunnen vinden.

Oplossing

Iedereen kan zich voorstellen dat schulden een zware last meebrengen en dat het oplossen ervan veel tijd en energie kost. Er zijn allerlei initiatieven en instanties die hulp kunnen bieden, maar deze instanties leunen vooral op vrijwilligers of overheidsorganisaties. Schuldhulp.tv biedt oplossingen vanuit commerciële partijen die werken aan oplossingen. Dit is uniek.

Toegankelijk

Het platform richt zich direct op mensen met schulden. Op een toegankelijke manier met duidelijk taalgebruik en ondersteund met video worden herkenbare situaties weergegeven. Bijvoorbeeld: ‘Even geen geld om de huur te betalen. Wat moet ik doen?’ ‘Even geen geld om de boodschappen te betalen. Wat moet ik doen?’ Met deze vragen willen we het taboe doorbreken en de drempel verlagen om hulp te zoeken. Het kan ten slotte iedereen overkomen.

Resultaat

Een online platform gericht op mensen die in de schulden zitten, geïnitieerd en gefinancierd door een aantal bedrijven die nauw zijn verbonden met de schuldhulpproblematiek. Het doel is om mensen op een daadkrachtige en snelle manier uit de schulden te helpen. Door eerder in te grijpen worden onnodige kosten bespaard.

 

Samenwerking

Schuldhulp.tv is een samenwerking van deskundige partners uit de profitsector, die samen volgens een integrale aanpak werken. Daardoor kan snel en effectief hulp worden geboden. Daarnaast ontstaat er door de samenwerking een breed en vooral compleet informatieaanbod voor de doelgroep.

9 juli 2019 is het nieuwe platform live gegaan: www.schuldhulp.tv