Strategie | Branding

AP Nederland

AP is een specialist op het gebied van ontwerp en interne assemblage en productie van schakelkasten en laagspanningsdistributiepanelen voor kritieke infrastructuren. Binnen Nederland behoort ze tot de top 3 grootste organisaties in dit vakgebied. Ze is actief voor datacenters, elektrisch vervoerder toepassingen, gezondheidszorg, tuinbouw, enz. AP heeft een goede reputatie, o.a. omdat de werkwijze van AP wordt gekenmerkt door noordelijke nuchterheid en oplossingsgerichtheid. Wanneer een klant een probleem heeft wordt alles op alles gezet om het op te lossen. Deze werkwijze is echter ook erg reactief; oplossingen bedenken voordat het probleem zich voordoet wordt nog (te) weinig gedaan.

AP | ADVANCED PEOPLE
AP | CORPORATE
AP | ADVANCED PRODUCTS

Vraag

Om toekomstbestendig te zijn, zullen we moeten veranderen van een vraag- en productgestuurde organisatie, naar een organisatie waar kennis en innovatie centraal staat. Ofwel: van het reactief oplossen van problemen naar het proactief aanbieden van oplossingen voor problemen die de klant zelf nog niet zag. Hiervoor zal onze interne organisatie ook moeten veranderen. Hoe pakken we dit aan?

Analyse

Het assembleren is de kracht van AP Nederland. Deze waarde moet behouden blijven, want op een goede manier assembleren is waar AP Nederland in uitblinkt. Maar de kennis en kracht van betrokken medewerkers – die altijd en stapje extra zetten, om problemen te voorkomen i.p.v. op te lossen – wordt te weinig benut. Producten en kennis moeten meer gekoppeld worden.

Oplossing

Door producten aan kennis (mensen) te koppelen kan AP Nederland zich met recht vooruitstrevend, leidend en (ver)gevorderd noemen. In één woord: Advanced. Hiervoor moet kennis de komende jaren geleidelijk de belangrijkste waarde worden, zonder daarbij de kracht van de huidige organisatie uit het oog te verliezen. Intern moet AP daarvoor ook een verandering doorgaan: medewerkers moeten zichzelf niet alleen maar als uitvoerder zien, maar juist meedenken en nieuwe kansen zien. Ze mogen trots zijn op de oplossingen die ze bieden. Om dit te realiseren hebben we samen met het personeel een manifest ontworpen, waarin o.a. de kernwaarden van het nieuwe AP beschreven staan. Om deze kernwaarden concreet te maken, zijn er statements uitgeschreven. Deze krijgen de aandacht in de ontwikkeling van het personeel naar ‘Advanced People’. Volgende stappen zijn het implementeren van een nieuwe communicatiestijl, en het organiseren van sessies met klanten en partners.

Resultaat

Alles wat AP aflevert is AP ‘Approved’. Dit betekent dat het voldoet aan de punten in het manifest: vakmanschap, betrokkenheid, respect, groei en accuratesse. Daarnaast wordt er continue gestreefd naar het hoogst haalbare rendement uit kwaliteit, stabiliteit, intensiviteit, innovativiteit , opleiding, samenwerking, marktontwikkeling en klanttevredenheid. Door onze Noordelijke oorsprong geldt dat een afspraak ook echt afspraak is. Mede hierdoor garanderen wij maximale leveringsbetrouwbaarheid. Al trots onderdeel van Dool Industries is AP klaar voor de toekomst.