Campagne | Contentplanning | Realisatie

 

Noorderpoort College

Noorderpoort is één van de grootste ROC’s van Noord-Nederland. Je vindt Noorderpoort in de provincie Groningen en in de Drentse hoofdstad Assen. Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.000 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort een scholengemeenschap geworden waar een groot deel van Noord-Nederland zijn opleiding geniet of genoten heeft. Het doel is studenten opleiden tot succesvolle beroepsbeoefenaars. Het werven van nieuwe studenten voor een passende oplossing blijft te allen tijde erg belangrijk.

Vraag

In de wijze waarop de school wordt gefinancierd, is het van groot belang dat zich voldoende nieuwe leerlingen aanmelden. En vooral dat dit tijdig gebeurt. Maar daarnaast heeft Noorderpoort de wens niet alleen studenten te werven, maar ze ook voor de juiste opleiding in te schrijven die past bij de interesse van de potentiële student en die de student een toekomst biedt.

Hoe pakken we dit aan?

Analyse

Veel scholengemeenschappen hebben dezelfde uitdaging; zorg tijdig voor nieuwe studenten. Daarbij is het ook zo dat het overgrote deel van de MBO-opleidingen de Open Dagen in dezelfde periode heeft gepland. Uitstekend voor de potentiele student, die de scholen met elkaar kan vergelijken. Lastig voor het Noorderpoort om onderscheidend te zijn. Bij het kiezen van een opleiding hebben vooral ouders veel invloed op de leerling.

Oplossing

We hebben een campagne ontwikkeld die eerder is begonnen dan andere scholen campagnes. De langere aanlooptijd heeft de mogelijkheid geboden te gaan werken aan het echte verhaal van Noorderpoort. Voor dit verhaal hebben we twee lijnen ontwikkeld: de potentiele student én zijn of haar ouders. In de opbouw van de verhalen hebben we gekozen voor het werkelijke verhaal. Authentiek en eerlijk. Dit verhaal is verteld door de huidige student en de mensen die hun opleiding bij het Noorderpoort hebben genoten en inmiddels werkzaam zijn.

Resultaat

Een campagne die een mix is van online en offline. Die de verhalen in de juiste opbouw naar de verschillende groepen heeft gebracht. En welke gedurende de aanloop naar de Open Dagen de diversiteit van het opleidingsaanbod van het Noorderpoort onder de aandacht heeft gebracht. Wij hebben het concept ontwikkeld, de mediaplanning ingevuld en uitvoering gegeven aan de content. Met als resultaat succesvolle Open Dagen en veel nieuwe inschrijvingen.